STRETCH FÓLIA

Strojná prieťažná fólia sa používa na strojnú fixáciu materiálu pomocou stroja.
Šírka fólie je 50cm, hrúbka 30my, váha 16kg.

Ručná prieťažná fólia sa používa na jednoduché balenie materiálov a tovarov, pomocou držiaka na to určeného. Šírka fólie je 50cm, váha od 2kg do 3kg.
Hrúbka je 17my, 20my, 23my.