SILÁŽNE PLACHTY

Slúžia na prikrytie krmovín. Zamädzujú prístupu vzduchu a vody do siláži a tým uchovávajú krmivo kvalitné po celú dobu uskladnenia.

Pre lepšie zakonzervovanie je možné pod vrchnú prekrývaciu plachtu použiť prísavnú-poistnú plachtu o hrúbke 0,04mm.
Silážne plachty dodávame v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka.

Silážne plachty sú vyrobené o hrúbke 0,12mm a 0,15mm, sú UV stabilizované jednovrstvové čierne, alebo trojvrstvové bieločierne.